Blixt Security Solutions biedt geen directe consultancy diensten op het gebied van informatiebeveiliging, of cybersecurity als onderdeel daarvan en fysieke beveiliging

Informatiebeveiliging richt zich vooral op het uitvoeren van risico analyses en de daaruit voortvloeiende beveiligingsplannen en op het inrichten van security frameworks die uiteindelijk er toe leiden dat de organisatie succesvol voor een ISO 27001 certificering kan gaan. Vanaf najaar 2021 staat de nieuwe ISO 27002 hoog op de agenda. Deze vernieuwing zal veel invloed hebben op de huidige Information Management Security Systems (ISMS). Op het gebied van fysieke beveiliging kan worden gekeken naar het beveiligen van terreinen en panden, maar ook naar de omgeving volgens het CPTED principe.

CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) is een wereldwijd gehanteerde aanpak waarbij criminaliteit, overlast, ongewenst gedrag en onveiligheidsgevoel in de omgeving worden beperkt. Bij deze aanpak van veiligheid gaat het niet alleen om de dader en het slachtoffer van criminaliteit. CPTED richt zich op de situatie waarin deze twee samen komen: de omgeving. In Nederland wordt deze aanpak daarom ‘veilig ontwerp en beheer (VOB) genoemd.

Meer weten? Neem dan contact met mij op. Ik kan u altijd op weg helpen meteen kort (gratis) advies en daarna desgewesnt koppelen aan een security expert die op contract basis verder met u mee kan denken.